Feeds:
Posts
Comments

Archive for July, 2008

پول…

وضع مالی پدرش خوب بود. از همان هایی که دری به تخته خورده و پرتشان کرده وسط نیاوران. راست باید گفت؛ خودش پسر باهوشی بود اما هیچ وقت درس خوان نبود.

خرجش ۱۱ میلیون تومان شد. حالا قبل از این که جواب قطعی کنکور اعلام شود می داند یک صندلی در دانشگاه امیرکبیر برای او خالی است.

Advertisements

Read Full Post »