Feeds:
Posts
Comments

Archive for August, 2008

فراری

 
دلم می‌خواهد جایی بروم که خودم نباشم.

همه باشند به جز خودم.

تازه فهمیدم که ضعیف‌ترین آفریده‌ی خدا روی زمینم.

شک ندارم…

Read Full Post »