Feeds:
Posts
Comments

Archive for October, 2008

همیشه تعجب می‌کردم از آدم‌هایی که در اوج عصبانیت خودشان را آرام نشان می‌دهند؛ از کسانی که از تو متنفرند اما با محبت حرف می‌زنند؛ از آن‌هایی که می‌دانی پشت سر چه‌ها گفته‌اند و جلوی رویت چه می‌گویند؛

و حالا متعجب‌ترم از آن‌هایی که خودشان سراسر دروغ‌اند و از دروغ‌گویی منع‌ات می‌کنند؛ از آن‌ها که در فساد غرق‌اند و دیگران را سرزش می‌کنند؛ از آنان که در ریاکاری رقیب ندارند و همه را به درویی متهم می‌کنند؛…

* خدا را شکر که هیچ‌وقت اهل نصیحت نبوده‌ام. شکر که هیچ وقت کسی را سرزنش نکرده‌ام به خاطر آن‌چه انجام داده و هرگز خودم را مصون ندانسته‌ام.

Advertisements

Read Full Post »

 

               شا…ید که آینده از آن ما

Read Full Post »

من…

 

نخستين که در جهان ديدم

از شادی غريو بر کشيدم:

“من ام، آه

آن معجزت نهايی

بر سياره ی کوچکِ آب و گياه!”

آن گاه که در جهان زيستم

از شگفتی بر خود تپيدم:

ميراث خوار آن سفاهتِ ناباورانه بودن

که به چشم و به گوش ميديم و می شنيدم!

Read Full Post »